Art Futura 1990: Realitat Virtual = Realidad Virtual = Virtual reality

Art Futura 1990: Realitat Virtual = Realidad Virtual = Virtual reality
Art Futura 1990: Realitat Virtual = Realidad Virtual = Virtual reality. — Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1990. — 243 p.