Tmema, The Manual Input Workstation (2004-2006)

Tmema, The Manual Input Workstation (2004-2006)
Tmema (Golan Levin et Zachary Lieberman), The Manual Input Workstation (2004-2006).

Projecteur vidéo, caméra vidéo.

Gracieuseté des artistes. Photo : Katja Kwastek, gracieuseté du Lentos Kunstmuseum.