motiroti, Moti Roti Puttli Chunni, 1993

motiroti, Moti Roti Puttli Chunni, 1993
motiroti, Moti Roti Puttli Chunni, 1993.

Performance présentée dans le cadre du LIFT 93, Londres, Royaume-Uni, juin 1993.

Photo : Ali Zaidi. Gracieuseté de motiroti.